Eerdere projecten

SenseX – First Encounter (2017)

First Encounter/SenseX is een documentaire die gemaakt is over dit project.

Nightwalking II/Touched (2017)

Het doel van Nightwalking II was om de wereld van een persoon met aangeboren doofheid invoelbaar te maken. De wereld van een persoon met aangeboren doofheid is een wereld waarin twee belangrijke zintuiglijke modaliteiten – twee ‘verre zintuigen’ – ontbreken. Voor mensen die doofblind zijn, is de communicatie met de wereld en de mensen problematisch. Zij zijn aangewezen op fysieke tactiele vormen van communicatie.

Still uit de film Touched die deel uitmaakte van de installatie Nightwalking II

Een bijkomend probleem is het gebrek aan taal. Het gebruik van de menselijke stem is meestal beperkt tot de uitdrukking van onbegrijpelijke keelklanken. Daarnaast hebben mensen met doofheid een eigen vorm van fysieke expressie van specifieke gelaatsuitdrukkingen en/of gebaren ontwikkeld, die door mensen buiten hun directe omgeving niet gekend of ‘gelezen’ kunnen worden. Mensen met aangeboren doofheid hebben elk hun eigen lichaamstaal ontwikkeld waarin bijvoorbeeld virtuoze bewegingen met de handen worden afgewisseld met plotselinge samentrekkingen van het lichaam. Op een ander moment lijken de lichamen ‘bevroren’ te zijn, waarbij de totale concentratie gericht lijkt te zijn op wat hij/zij ervaart via de andere zintuigen dan het visuele en auditieve. Het hele lichaam is als een ruimtetelescoop die voortdurend signalen uit de ruimte oppikt zonder altijd te weten waar ze vandaan komen, wat hun oorsprong is en wat hun betekenis is, afzonderlijk en in combinatie. Voor een ziende en horende is het moeilijk voor te stellen hoe een wereldbeeld op basis van fysieke tactiele aanwijzingen eruitziet. Ook is het moeilijk om met deze specifieke groep mensen te communiceren.

Still uit de film Touched die onderdeel uitmaakte van de installatie Nightwalkin II

Met de installatie Nightwalking II wilden de makers de wereld van een doofblind persoon tastbaar en begrijpelijk maken. Zien en horen is voor de meesten van ons vanzelfsprekend, maar zien we er echt zo goed uit? De vanzelfsprekendheid van het kijken en luisteren als middel om de wereld waar te nemen, te begrijpen en te communiceren kan ook efemeer zijn: een snelle blik op iets, oordelen en doorgaan. Is dat niet ook een beperking? Met de installatie Nightwalking II houdt de mens met aangeboren doofheid ons een spiegel voor. De spiegel van onverschilligheid, oppervlakkigheid?

Touched, de film die onderdeel uitmaakte van de installatie Nightwalking II

Nightwalking I (2008)

In 2007/2008 ontwikkelde Arends in samenwerking met dr. Saskia Damen (RuG), gespecialiseerd in communicatie met mensen met doofblindheid de multimedia performance Nightwalking I. Nightwalking I was een drieluik waarin het publiek door middel van foto, film en dans meegenomen werd in de wereld van doofblindheid.