In Progress

Little Big Horn


Little Big Horn – Documentair Concert (Premiere December 2020)

Music is a superstructure to anticipate historical developments.
(Jacques Attali in ‘The Political Economy of Music’)

Arno Bornkamp

Samen met zijn voormalige collega van het Aurelia Saxofoonkwartet, Arno Bornkamp, ontwikkelde André het artistieke concept van Little Big Horn. Daarnaast neemt hij de dramaturgie voor zijn rekening. Met de voorstelling geven beiden een actuele, kritische, reflectie op de veranderende rol van de hedendaagse uitvoerende musicus. Little Big Horn onderzoekt welke betekenis de live spelende musicus nog heeft in deze gedigitaliseerde en gemediatiseerde maatschappij. Het métier van de uitmuntende, hooggekwalificeerde musicus lijkt voor het publiek bijna gratuit. We zien niet de voortploegende sporter op zijn fiets, met bemodderde benen, gezicht en armen, ploeterend tegen de berg zijn weg omhoog zoeken. Waar zit dán de dramatiek?

“In de huidige muziekwereld lijkt er een “fluwelen revolutie” plaats te vinden. De uitvoerende musicus van vandaag is gedwongen, misschien om economische redenen, om andere rollen aan te nemen dan die van de traditionele uitvoerende musicus of pedagoog. Muziek is niet langer noodzakelijkerwijs het onderwerp van onderzoek en uitvoering van de musicus. Muziek wordt daarentegen veel meer gezien als een middel, bijvoorbeeld om iets te vertellen of om de aandacht te vestigen op iets extra-muzikaals. Zo organiseert een kamerkoor een concert over klimaatverandering en ontbossing; een componist richt zich op het immigratievraagstuk of stelt de betrouwbaarheid van een hedendaags politicus ter discussie. Actuele thema’s die theatermakers van oudsher omarmd hebben, lijken nu ook een hot topic voor musici te zijn.”
André Arends

Sparkle


In progress (2021 – 2024)

MICHfoundation is partner van een Europees consortium van artistieke organisaties op het gebied van de performance studies. SPARKLE is “gericht op het opbouwen van capaciteit en veerkracht van de partnerorganisaties. Dat doen we door ons als groep te verenigen, ons te versterken met uitwisseling van expertise en onze kunstenaars en medewerkers te versterken zodat ze kunnen groeien en evolueren, en tegelijkertijd onze bedrijven te professionaliseren”.

Move me


Mixed Dansvoorstelling (Juni 2021)


Once I knew only darkness and stillness…
My life was without past or future…
But a little word from the fingers of another…
Fell into my hand that clutched at emptiness,
And my heart leaped to the rapture of living
Helen Keller (1880 – 1968)

MoveMe is een theaterdans voorstelling waarin jongeren met en zonder een enkelvoudige of meervoudige beperking een avondvullende (theater)dans voorstelling maken. Zij worden daarbij “geholpen” door (semi-)professionals. De muziek wordt live uitgevoerd door The Northern Consort, aangevuld met een elektronische digitale geluidsomgeving. Van het maakproces wordt een filmverslag gemaakt.

MOVEME! Dit Zijn Wij